Shinz

Shinji Tsuruta - Guitar, Vocal, Arranging(music) 
Birth: 5 December 1972
Nickname: Shinz

_MG_8188